Lokalen

        

                    

OBS! På grund av pandemin har vi inte Attentioncafé/öppet i lokalen på tisdagarna.

Första tisdagen i varje månad hela året mellan kl 17.00-19.00 har vi öppet i lokalen på Skansgatan 3 i Uddevalla. Vi finns på bottenvåningen, direkt till vänster efter entrén.
Kom in och ta en enkel fika, prata en stund, låna och lämna böcker.

OBS! Om ytterdörren är låst, ring på ringklockan så kommer vi och öppnar. Välkommen!