Om oss

Attention Uddevalla med omnejd är en lokalförening ansluten till Riksförbundet Attention.

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd AST samt Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

– sprida kunskap om NPF
– skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
– vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
– skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
– öka kunskap och förståelse.

Styrelsen består av:

Ordförande: Anita Larsson
Vice ordförande: Rigmor Gunnarsson

Kassör: Marita Larsson

Sekreterare: Maria Nordberg

Övriga ordinarie ledamöter:
Malin MacKey, Alexander Kores, Kicki Ståhl

Suppleanter:
Anders MacKey, Kim Bjurström

Valberedning:
Maj Arvidsson
Towa Kroon